HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT 2015

* Tại Ba Vì:

Lớp trồng lúa chất lượng cao xã Tản Hồng

* Tại Thạch Thất

Lớp Điện dân dụng xã Kim Quan

 

Lớp Điện dân dụng xã Thạch Hòa

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu xã Tân Xã

* Tại Đông Anh:

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu xã Xuân Nộn

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn tại Xuân Nộn

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn tại xã Liên Hà

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn tại xã Việt Hùng

Lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh xã Uy Nỗ

 

* Tại Sóc Sơn:

Lớp trồng lúa chất lượng cao xã Tân Minh

* Tại Mỹ Đức:

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn xã Tuy Lai

 

Lớp Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn xã Tuy Lai

 

* Tại Quốc Oai:

– – – *** – – –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan