Cơ cấu tổ chức

 • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN GIÁM ĐỐC

  Chủ tịch hội đồng quản trị: Nguyễn Văn Cùng Q.Tổng GĐ: Lê Văn Dũng    Phó tổng GĐ thường trực Đào Công Thiết  … Đọc Thêm

 • BAN GIÁM HIỆU

  BAN GIÁM HIỆU

  Q. Hiệu Trưởng: Ths. Nguyễn Cảnh Chính Email: canhchinhvoctech1@yahoo.com.vn>   Phó hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Hữu Loan Email: loancdtl@gmail.com … Đọc Thêm

 • TRUNG TÂM TT&TVVL

  TRUNG TÂM TT&TVVL

    Phó Hiệu trưởng kiêm GĐ Trung tâm: Ths. Nguyễn Hữu Loan Email: nhloan@cdts.edu.vn> Nhân viên: Nguyễn Văn Sáng Email: nguyenvansang72@gmail.com Nhân viên: Nguyễn Công Vụ Email: vucongnguyen86@gmail.com> … Đọc Thêm

 • PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Phương Email: nguyenphuongbg84@gmail.com Chuyên viên: Ths. Lâm Quế Chiêm Email: lamquechiem@gmail.com Chuyên viên: Nguyễn Quốc Ân Email: quocan020392@gmail.com … Đọc Thêm

 • PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Phượng Email: phuong.nguyen825@gmail.com Nhân viên: Trần Duy Hà Nhân viên: Nguyễn Đức Hải Email: hoangtuxanh211289@gmail.com Nhân Viên: Nguyễn Trường Tam Nhân viên: Đỗ Văn Hữu Nhân viên: Nguyễn Thị Lan Nhân viên: Nguyễn … Đọc Thêm

 • PHÒNG TCKT

  PHÒNG TCKT

  Trưởng phòng: Đinh Thị Thanh Vân Email: vanchi1704@gmail.com Nhân viên: Lê Thị Tuyết Email: tuyethao269@gmail.com                         … Đọc Thêm

 • TT NGOẠI NGỮ

  TT NGOẠI NGỮ

  Phó hiệu trưởng kiêm GĐ TT  Ngoại ngữ Ths. Hoàng Thị Kim Yến Giáo viên Uông Thị Hạnh Email: hanhhang76@gmail.com … Đọc Thêm

 • KHOA NÔNG NGHIỆP

  KHOA NÔNG NGHIỆP

  Trưởng khoa: Ks Nguyễn Thị Duyên Email: nguyenduyen0665@gmail.com   1. Tổ bộ môn Khoa học cây trồng:   Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Linh Email: ngoclinh.20bil@gmail.com Giáo viên: Phạm Thị Nguyệt Hà Email: nguyetha@gmail.com Giáo viên: Nguyễn Thị … Đọc Thêm

 • KHOA XÂY DỰNG

  KHOA XÂY DỰNG

  Trưởng khoa: Nguyễn Văn Khải Giáo viên: Nguyễn Anh Hùng … Đọc Thêm

 • KHOA CƠ ĐIỆN

  KHOA CƠ ĐIỆN

  Trưởng khoa: Đăng Bá Tuy Giáo viên: Lê Văn Dũng Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Giáo viên: Nguyễn Đức Hải … Đọc Thêm

 • TT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU – SƠN LA

  Tổ trưởng: Nguyễn Văn Tường Nhân viên: Lê Mạnh Tuyến Nhân viên: Lương Văn Trung … Đọc Thêm

 • TỔ BỘ MÔN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

  Giáo viên: Hoàng Văn Hùng Email: hoanghung@gmail.com Giáo viên: Lê Thị Thủy Email: lethuy86@gmai.com   … Đọc Thêm

 • TỔ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Giáo viên: Nguyễn Bản Thanh Email: nguyenbanthanh@gmail.com Giáo viên: Đỗ Thị Tuyết Mai Email: dot2mai@gmail.com … Đọc Thêm