Chào mừng ngày 20-11 của Hội nông dân Đông Anh

Năm 2019, Trường Cao đẳng Thăng Long được Ban chỉ đạo 1956 của huyện Đông Anh giao nhiệm vụ phối hợp với Hội nông dân huyện Đông Anh tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Nhà trường đã tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo 1956 các xã, trực tiếp là Hội nông dân xã đã tuyển sinh và đào tạo được 11 lớp, với số lượng 385 học viên.

Hôm nay, Trường Cao đẳng Thăng Long được lãnh đạo Hội nông dân huyện Đông Anh đến chúc mừng và tặng hoa cho Nhà trường nhân ngày 20 – 11

Bài Viết Liên Quan