HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THĂNG LONG”

Ngày 19/11/2018, Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Trường Cao đẳng Thăng Long tổ chức Hội thảo ” Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển Trường Cao đẳng Thăng long giai đoạn 2018- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tới dự buổi Hội thảo có các thầy, cô giáo nguyên là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Nguyên giám đốc Trung tâm tuyển sinh, thành viên Hội đồng quản trị, cố vấn, trợ lý chủ tịch Hội đồng cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

ThS. Nguyễn Cảnh Chính – Q. Hiệu trưởng báo cáo dự thảo ” định hướng chiến lược và giải pháp phát triển Trường Cao đẳng Thăng Long giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 từ 9 giờ đến 10 giờ. Từ 10 giờ đến 12 giờ, các quý vị đại biểu cùng cán bộ, giáo viên nhà trường đã thảo luận, góp ý cho định hướng chiến lược của Nhà trường. Nhà trường đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất quý báu, thiết thực về chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Thăng Long giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030. Tiếp thu ý kiến của các quý vị đại biểu, khách quý, Lãnh đạo Nhà trường sẽ hoàn thiện chiến lược phát triển trường và đưa vào thực hiện.

thư ký Hội thảo

 

Bài Viết Liên Quan