HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH NĂM 2014

Lễ khai giảng 07 lớp sơ cấp nghề tại huyện Đông Anh.

 

Lớp Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn tại xã Tiên Dương:

 

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu tại xã Xuân Nộn: 

 

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu tại xã Tiên Dương:

 

Lớp KT chế biến món ăn  tại xã Xuân Nộn : 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan