HINH ẢNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT 2016

*Huyện Đông Anh

Lớp Tin học văn phòng xã Liên Hà

 

Lớp Hàn xã Tiên Dương

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn xã Uy Nỗ

Lớp Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn xã Tiên Dương

 

* Huyện Sóc Sơn:

Lớp Kỹ thuật chăn nuôi lợn xã Tân Minh

 

Lớp kỹ thuật chế biến món ăn xã Minh Trí

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu xã Minh Trí

 

* Huyện Thạch Thất: Lớp Hàn

 

* Huyện Mỹ Đức: Lớp Kỹ thuật chăn nuôi Lợn

– – – * * * – – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan