HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT NĂM 2016

* Tại huyện Đông Anh

 Lớp Tin học văn phòng xã Liên Hà

Lớp Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn; Kỹ thuật trồng chăm sóc cây cảnh; Hàn xã Tiên Dương

 

* Tại Phú Xuyên

Lớp Trồng rau hữu cơ, trông rau an toàn; Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu xã Nam Triều

 

Tại Thạch Thất:

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu xã Kim Quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan