KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT NĂM 2015

                Thực hiện quyết định số 1956/QĐ – TTg của thủ tướng chính phủ về chương trình đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020, trong các tháng từ 5/2015 đến 8/2015 – Trường CĐN Thăng Long liên tục khai giảng 32 lớp đào tạo Sơ cấp nghề cho gần 1120 học viên là LĐNT thuộc các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì… với các nghề: Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn; Trồng lúa chất lượng cao; Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu, Điện dân dụng; KT chế biến món ăn….
Trong đó:
       – Nhóm nghề Nông nghiệp là 28 lớp
       – Nhóm nghề Phi Nông nghiệp là 4 lớp
        Nét mới trong công tác Tuyển sinh – Đào tạo năm nay đó là ngoài những địa bàn truyền thống, nhà trường đã tiếp tục mở rộng thêm nhiều địa bàn mới như: Thạch Thất, Quốc Oai, Sơn Tây, Mỹ Đức. Công tác Tuyển sinh – đào tạo được kết hợp trặt trẽ với các đoàn thể, tổ chức hội Nông dân, hội Phụ Nữ, HTX dịch vụ Nông Nghiệp của địa phương nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.
        Với sự lỗ lực trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo, qua đợt kiểm tra của đoàn thanh tra liên ngành Thành phố Hà Nội (tại Đông Anh, Mê Linh, Ba Vì 7/2015; tại Thạch Thất 12/8/2015; tại Quốc Oai 14/8/2015)  – Trường CĐN Thăng Long đều được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt.
Một số hình ảnh khai giảng các lớp đào tạo nghề cho LĐNT tại các Huyện 2015.

* Tại Ba Vì 25/5/2015

* Tại Đông Anh 24/6/2015.

 * Tại Sóc Sơn (Xã Tân Minh 17/7/2015 và xã Minh Trí 19/9/2015)

*Tại Quốc Oai 23/7/2015

 * Tại Thạch Thât 29/7/2015

* Tại Mê Linh 15/8/2015
* Tại Mỹ Đức 17/9/2015

 – – – *** – – –

Bài Viết Liên Quan