THI KẾT THÚC KHÓA HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH NĂM 2014

 Lớp kỹ thuật chế biến món ăn tại xã Liên Hà :

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn xã Xuân Nộn :

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liêu của xã Xuân Nộn :

Lớp Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liêu của xã Tiên Dương :

Lớp Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính xã Thụy Lâm :

– – – *** – – –

Bài Viết Liên Quan